lördag, januari 28, 2006

Vilka signaler vill vi skicka ut?

Det finns forskning över hur man förhindrar att människor söker sig till extrema organisationer och hur man får ut människor ur dessa. Det vore bättre om Säpo hade en gemensam strategi för hur man arbetar med att förebygga att unga söker sig till extrema miljöer. Där skulle man kunna ha ett utbyte med skolan.
Nu pekade säpo ut en grupp som extra farlig och underbygger därmed misstänksamheten mot muslimer som kollektiv. Det förstärker diskrimineringen av alla med muslimsk bakgrund. De med muslimsk bakgrund känner sig mer utsatta och mindre som en del av vårt samhälle.
Vi måste fundera över vilka signaler som den offentliga sfären skickar ut och vad det är som skapar förutsättningar för respekten för människors lika värde och integration.

1 Comments:

At måndag, 30 januari, 2006, Blogger Mr. Omar Ud-Din said...

Säpo har ingenting i skolmiljön att göra. Ett system med angivare i ungdomars absoluta närmiljö vore ännu en grov integritetsskränkning och skulle isolera redan särskilt utsatta grupper. Ironiskt nog skulle lärare som undvisar elever om Stasis metoder alltså själva kunna utöva liknande arbete.

 

Skicka en kommentar

<< Home