fredag, februari 03, 2006

Muhammed talar

Vilka lärdomar ska vi ta av publiceringen av Muhammedbilderna och reaktionerna på den?
Jag tycker att vi behöver belysa situationen i Sverige för människor med muslimsk bakgrund? Varför ingår inte muslimerna i minoritetspolitiken? Om muslimer skulle göra det, skulle det kunna innebära en förbättrad status i vårt samhälle? Vilka åtgärder mot diskriminering behövs?
VI behöver kanske också beröra situationen vad gäller hets mot folkgrupp? Jag ser med oro på urholkningen av vår lag om hets mot folkgrupp och den ökande toleransen för hets mot alla de grupper som skyddas enligt lagen.