lördag, januari 28, 2006

Vilka signaler vill vi skicka ut?

Det finns forskning över hur man förhindrar att människor söker sig till extrema organisationer och hur man får ut människor ur dessa. Det vore bättre om Säpo hade en gemensam strategi för hur man arbetar med att förebygga att unga söker sig till extrema miljöer. Där skulle man kunna ha ett utbyte med skolan.
Nu pekade säpo ut en grupp som extra farlig och underbygger därmed misstänksamheten mot muslimer som kollektiv. Det förstärker diskrimineringen av alla med muslimsk bakgrund. De med muslimsk bakgrund känner sig mer utsatta och mindre som en del av vårt samhälle.
Vi måste fundera över vilka signaler som den offentliga sfären skickar ut och vad det är som skapar förutsättningar för respekten för människors lika värde och integration.

fredag, januari 27, 2006

Dialog och öppenhet

Nu drar vi igång bloggen som gör det möjligt att ha en dialog med mig och de andra ledamöterna i vår kommitté. Min ambition är att hålla er informerade om vad som händer i kommittén.

onsdag, januari 25, 2006

Spännande

Det ska bli spännande att se om bloggen funkar. Alla medel att kunna kommunicera är goda. Detta är ett verktyg.

Vi ska gå igenom integartionspolitiken. En av Sveriges stora framtidsutmaningar. Vad är problemet? Varför lyckas vi inte bryta utanförskapet? Är det målen det är fel på? För lite fördelningspolitik? Eller för lite fokus på diskrimineringen?

/Luciano